Ternat informeert over nieuw ondersteuningsreglement verenigingen

Op dinsdag 2 september 2014 nodigt schepen van Vrije Tijd Kathleen Platteau alle verenigingen uit voor een infomoment over het nieuwe ondersteuningsreglement.

Het Ternatse gemeentebestuur gaf haar ondersteuningsreglement een opfrisbeurt. In nauw overleg met de adviesraden zijn de vijf beleidsdoelstellingen van de gemeente vertaald in een nieuwe manier van ondersteunen.

Centraal staan de thema’s duurzaamheid, kwaliteit, gemeenschapsvorming, diversiteit en samenwerking. Vanaf nu worden zowel de structurele en de projectsubsidies voor verenigingen, als de projectsubsidies voor initiatieven van individuele inwoners en straatfeesten, gekoppeld aan de mate waarop ingezet wordt op elk van die thema’s.

Zo wil het bestuur investeren in de kwaliteit van het vrijetijdsaanbod, verenigingen aanmoedigen om meer samen te werken en een groter en meer divers publiek bereiken. Het bestuur engageert zich om de verenigingen actief te ondersteunen bij de implementatie van dit nieuwe reglement.

Ook de huurtarieven van alle gemeentelijke infrastructuur zijn geactualiseerd.

Vanaf 1 september 2014 vind je het volledige ondersteuningsreglement en de aanvraagformulieren op www.ternat.be.

Ook bij de sport-, cultuur- of jeugddienst, bij de dienst welzijn, de informatiedienst en in CC De Ploter krijg je alle informatie.

  • Wanneer: dinsdag 2 september om 19.30 uur
  • Waar: nieuwe kantine van het sportcentrum Ternat (P. Van Cauwelaertstraat 40, 1740 Ternat)