Ternat informeert eigenaars van huurpanden

In De Ploter in Ternat vindt op woensdag 19 maart om 19 uur een infomoment plaats voor verhuurders van woningen en appartementen in Ternat.

Eigenaars van huurpanden krijgen er antwoorden op alle vragen rond verhuren. De infoavond is een gezamenlijk initiatief van het gemeentebestuur en het OCMW van Ternat, het sociaal verhuurkantoor (SVK) De Woonkoepel en Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland.

‘Wij doen dit in het verlengde van het leegstandonderzoek en het leegstandregister dat wij moeten opstellen’, zegt schepen Armand Van Malderen (LVB). ‘Alle huiseigenaars die door het bestuur worden ondervraagd naar aanleiding van het leegstandonderzoek, krijgen een uitnodiging voor dit infomoment.’

‘Wij proberen de huiseigenaars die niet via de privé-markt willen verhuren, op deze wijze in contact te brengen met het SVK De Woonkoepel, dat actief is in Ternat. Veel verhuurders blijken nog niet op de hoogte van de voordelen van werken via een sociaal verhuurkantoor.’

‘De leegstand wordt dan niet beboet, je verhuurt veilig met zekerheid voor de verhuurder over zijn maandelijkse huurgeld en een deftige plaatsbeschrijving bij stopzetting. Op deze wijze hopen wij op een positieve wijze én de leegstaand aan te pakken én het woningtekort voor sociale huisvesting te ondersteunen.’

In Ternat staan momenteel 34 personen of gezinnen op de wachtlijst voor een sociaal huurappartement.