Ruim helft Ternatse GAS-boetes voor blauwe zone

In Ternat werden in 2013 101 GAS-pv’s opgemaakt, precies evenveel als in 2012. Van die 101 pv’s waren er 33 door de politie opgesteld als bestuurlijke verslagen.

40 pv’s warenvoor inwoners van Ternat, 61 voor inwoners van een andere gemeente.

Voor 82 dossiers werd de GAS-procedure opgestart. 20 overtreders dienden een verweer in. Een effectieve geldboete werd opgelegd voor 79 overtreders.

58 dossiers gingen over overtredingen van de blauwe zone, een regel die als GAS-boete werd ingevoerd op 29 april 2011. Tegenover 2012 is dat aantal een verdubbeling.

Tien dossiers gingen over geluidshinder, dat is acht meer dan in 2012.

Twee dossiers gingen over ‘wildplakken’ van affiches en uitdelen van flyers zonder toestemming van het schepencollege, 10 dossiers over sluikstorten en 14 dossiers voor het niet onderhouden van een perceel grond.

Voorts waren er drie boetes over een loslopend dier, drie dossiers over onrechtmatige inname van de openbare weg en één dossier over het verbranden van afval in de tuin, overigens een spectaculaire daling tegenover 2012.

Voor één dossier werden verzachtende omstandigheden aanvaard, wat resulteerde in een vermindering in de geldboete.

Eén dossier maakte het voorwerp uit van een bemiddeling: de schade werd door de overtreder hersteld. Er werd dan ook geen geldboete opgelegd.