Nieuwe bordjes langs fietsnetwerk wijzen weg naar horecazaken

In taverne Het Bos in Merchtem werden de nieuwe bordjes voorgesteld die de fietsers naar horecazaken moet leiden. Toerisme Vlaams-Brabant plaatste die bordjes om de gebruikers van het fietsnetwerk attent te maken op lokale drank- of eetgelegenheden.

Een drankje onderweg is immers één van de ingrediënten om van een geslaagde fietstocht te kunnen spreken. Maar eet- en drankgelegenheden liggen niet altijd langs de fietsroutes. De bordjes van Toerisme Vlaams-Brabant wijzen de toeristen de weg naar de horecazaken in de buurt.

Eet- en drankgelegenheden zijn echter niet altijd te vinden langs de fietsroutes. En deze routes hiervoor aanpassen, is niet overal mogelijk, zonder af te doen aan de kwaliteit van het fietsnetwerk. Daarom bedacht Toerisme Vlaams-Brabant een manier om de fietsers gemakkelijk en eenvoudig vanop het fietsnetwerk naar de lokale horecazaken te leiden.

Toerisme Vlaams-Brabant voorziet voor hen twee bordjes: één voor elke rijrichting op het fietsnetwerk. Ze staan op het fietsnetwerk, op de locatie met de kortste aanlooproute tot de zaak, of het dichtstbijzijnde knooppunt, indien de zaak op het fietsnetwerk ligt. De bordjes maken de fietser erop attent dat er zich vlakbij een eet- of drankgelegenheid bevindt. Het bordje vermeldt de naam van de zaak, een pijl die de rijrichting aangeeft, het aantal kilometer en het adres van de zaak.

“Met deze ‘Fietsers welkom’-actie combineren we twee doelstellingen. Enerzijds informeren we de fietsers en anderzijds bieden we promotionele ondersteuning voor de lokale ondernemingen. De bordjes maken voortaan volwaardig deel uit van de infrastructuur van het fietsnetwerk”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme.

De ondernemers betalen voor deze borden 200 euro en krijgen hiervoor gedurende 4 jaar een bordje met een doorverwijzing naar hun zaak op het fietsnetwerk. Vorig jaar tekenden 64 ondernemers in, dit jaar gingen er 56 ondernemingen in op het aanbod.

Topartikels bij Goeiedag.be