Gemeentebestuur argwanend over nieuw strategisch plan voor Dendervallei

Het Strategisch Plan Ruimte voor Water moet oplossingen bieden om wateroverlast en waterschaarste in de Dendervallei tegen te gaan. Het gemeentebestuur van Affligem wil wel luisteren naar de plannen, maar niet opdraaien voor alle kosten.

De laatste dagen is nog maar eens gebleken dat bij veelvuldige regenval problemen met wateroverlast nooit veraf zijn. Nu kampt de Westhoek met grote problemen, maar ook in de Dendervallei kan overvloedige regen voor enorme problemen zorgen. En ook een tekort aan water kan tijdens droge zomers voor problemen zorgen.

Daarom bundelden de Vlaamse Waterweg nv, het Departement Omgeving en de Provincie Oost-Vlaanderen de krachten en werken samen met verschillende betrokkenen in de Denderstreek het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei uit. Samen zoeken ze naar oplossingen voor de overstromingsproblematiek en koppelen die aan extra troeven voor de vallei op het vlak van natuur, landbouw, wonen, toerisme en economie.

Een expertengroep is zo tot zes mogelijke alternatieven gekomen voor de Dendervallei. “Drie hebben een focus op het ruimte geven aan de Dender zodat die bij hevige regenval kan overstromen en dat in combinatie met de bescherming van bebouwing. Drie maatregelen hebben een focus op de aanleg van wachtbekkens voor de bescherming van stedelijke kernen en dat in combinatie met het overstroombaar maken van de Dender in de buitengebieden”, legt Liliane Stinissen uit, woordvoerder van de Vlaamse Waterweg.

Onafhankelijke experten onderzochten de voorbije maanden de impact van de alternatieven op de omgeving, de landbouw en het watersysteem. Er werd een kostenbatenanalyse uitgevoerd en gekeken welke overheid verantwoordelijk is voor de realisatie van de voorgestelde maatregelen. “Ook in Affligem willen we ruimte geven aan de Dender. Maar het is aan de hogere overheden om oplossingen te zoeken en budgetten te vinden”, zegt Affligems burgemeester Walter De Donder (CD&V).

“Wij kiezen uitdrukkelijk voor de maximale bescherming van de woningen op ons grondgebied. De woningen gelegen in de Jean-Baptist Callebautstraat, de Coucklaan, de Oude Denderweg en Tragel verdienen een maximale bescherming door middel van dijkenbouw. Er zijn ook extra sponslandschappen en bufferbekkens nodig, al is er in Teralfene niet veel ruimte om die te creĂ«ren. En bovendien is dat voor een gemeente als Affligem onbetaalbaar.”

Nu volgen nog infomarkten en een online infosessie voor geĂŻnteresseerden. De infomarkt in GC Warande in Liedekerke vindt plaats op dinsdag 12 december tussen 17 en 20 uur. Meer informatie is te vinden op de website www.ruimtevoorwater.be.

Topartikels editie Ninove-Dender