Herne, Galmaarden, Gooik en Pepingen doven ‘s nachts de straatverlichting

Na overleg met Fluvius – de netbeheerder van de openbare verlichting – werd voorgesteld om de straatverlichting ’s nachts te doven. Dit kan automatisch gestuurd worden vanuit Herfelingen, waar het transformatorstation staat dat het volledige grondgebied van zowel Herne, Galmaarden, Gooik als Pepingen bedient.

Het energieprijzendebat is actueler dan ooit. Ook voor lokale besturen wordt de druk op de meerjarenplanning enorm. Zo zullen de kosten van de openbare verlichting in 2022 gemiddeld 3 keer hoger liggen dan in 2021. Het voorstel werd een eerste keer besproken op het burgemeestersoverleg van 2 september en nadien goedgekeurd door alle schepencolleges. Er werd overeengekomen om de straatverlichting te doven tussen 23 en 5 uur, behalve op vrijdagavond en zaterdagavond. Deze regeling zal tijdens de week van 10 oktober ingaan.

“Veel mensen associëren duisternis met gevaar en menen dat het veiligheidsgevoel erop achteruit gaat”, klinkt het bij de gemeenten. “De ervaring van andere gemeenten, waar de straatverlichting al jaren gedoofd wordt, leert ons echter dat er geen reden tot paniek is. Automobilisten rijden trager wanneer de wegen niet verlicht zijn en zien tegenliggers beter afkomen. Inbrekers vallen beter op als ze zich verplaatsen doordat er geen andere lichtbronnen zijn. In elk geval zullen we in samenwerking met politiezone Pajottenland de inbraakcijfers en het aantal verkeersongelukken nauw opvolgen.”

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland