Bewoners serviceflats gevaccineerd

Op vrijdag 5 maart werden 49 bewoners van de serviceflats in Opwijk gevaccineerd met het Pfizer vaccin. Dat is 98% van alle serviceflat bewoners. Met de restdosissen werden 4 recent opgenomen bewoners van wzc De Oase ingeënt. Niemand van de gevaccineerden vertoonde acute bijwerkingen. Op vrijdag 26 maart krijgen de bewoners hun tweede dosis.     

Welzijnsvereniging OPcura baat op haar zorgcampus twee serviceflatgebouwen uit: De Vlindertuin met 32 serviceflats en Den Eikendreef met 13 serviceflats.

De serviceflatbewoners werden gevaccineerd op de zorgcampus, waardoor zij zich niet moesten verplaatsen naar het vaccinatiecentrum te Asse.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk