Nieuwe aanvraag voor Rubensveld maakt weinig kans

Er is een nieuwe aanvraag binnen om op het Rubensveld 56 woningen te mogen optrekken. Die 56 is de eerste fase van een project voor in het totaal 81 woongelegenheden rond een centrale groene as. Het is niet echt een nieuw project nadat vorige versies op protest van de omwonenden stootten en door de gemeente werden geweigerd.

Ook nu maakt de nieuwe aanvraag weinig kans omdat de belangrijkste bezwaren nog steeds gelden: het perceel op de hoek van de Klaarstraat en het Rubensveld ligt in woonuitbreidingsgebied en dat mag enkel aangesneden worden voor sociale woningbouw als er een woonbehoefte is. “Die is er momenteel in Opwijk niet,” zegt schepen Inez De Coninck (N-VA). “Bovendien ligt een deel van het bewuste perceel in watergevoelig signaalgebied”.

Maar er zijn nog meer argumenten. De bouwmeesterscan heeft duidelijk gesteld dat het bewuste gebied open ruimte moet blijven. “In de bouwmeesterscan heeft de gemeente geen enkele rol gespeeld,” zegt Inez De Coninck, “het is een objectieve studie van het gebruik van de ruimte in onze gemeente”.

Sinds kort heeft Opwijk een nieuw reglement voor het afleveren van stedenbouwkundige stukken en het verstrekken van inlichtingen. “Vooral voor grote projecten is de kostprijs hieraan verbonden gevoelig gestegen. Zo is de indiener van het project nu al 28.000 euro aan de gemeente schuldig. Onze administratie heeft daar immers veel werk mee”.