Buurthuiswerking in Opwijks woonzorgcentrum

Het Opwijks OCMW wil naast de verzelfstandiging van zijn zorgcampus werk maken van een buurthuiswerking. Die zal in april al opgestart worden. De buurtzorg richt zich vooral op kwetsbare bewoners in het algemeen en kwetsbare ouderen in het bijzonder.

De coördinator en haar team van vrijwilligers zullen actief op zoek gaan naar alleenstaande en vereenzaamde ouderen. Zij die dat willen zullen gratis opgehaald worden aan huis en naar de zorgcampus gebracht. Zij kunnen er van een maaltijd genieten in het sociaal restaurant en deelnemen aan de activiteiten die elke dinsdagnamiddag zullen georganiseerd worden.

Ze betalen slechts een beperkte prijs. Veel activiteiten zullen bovendien gratis zijn.

(Foto enkel illustratief)