Speculatie rond voortbestaan ’t Opwijks Leven

In Opwijk is heel wat te doen om de vraag of ’t Opwijks Leven (een wekelijks informatieblad) blijft bestaan. Het is klaar de drukker Jan De Ridder er weldra mee stopt. Een opvolger in eigen rangen is er niet zodat Drukkerij De Ridder een overnemer zoekt.

Of een eventuele overnemer ook bereid zal zijn ’t Opwijks Leven in dezelfde formule te laten bestaan is nog een andere zaak. Momenteel verschijnt ’t Opwijks Leven wekelijks en neemt de gemeente Opwijk ook wekelijks een pagina voor haar rekening. Verder is ’t Opwijks Leven een belangrijke uitlaatklep voor de vele verenigingen die Opwijk rijk is.

Volgende week verschijnt de laatste ’t Opwijks Leven van 2014. Uitgever-drukker Jan De Ridder belooft tegen dan uitsluitsel te geven over het voortbestaan van ’t Opwijks Leven.