Woelige hoorzitting rond Rubensveldproject

De hoorzitting n.a.v. het project van bouwpromotor ICM om op het Rubensveld 129 woningen te bouwen, verliep dinsdagavond vrij geanimeerd. Zo’n 100-tal buurtbewoners waren afgezakt naar de schuur van het Hof Ten Hemelrijk. Zij luisterden en keken naar het voorstel van het studiebureau en de bouwpromotor.

De discussie daarna verliep bij momenten vrij woelig. De buurtbewoners lijken vastbesloten om het bouwproject te bestrijden. ICM van zijn kant laat heel nadrukkelijk weten dat het met de buurtbewoners in dialoog wil treden en eventuele opmerkingen wil meenemen in zijn uiteindelijk ontwerp.

Tegelijk lijkt de bouwpromotor vastbesloten in het najaar een bouwaanvraag in te dienen.

Het is dan aan het college van burgemeester en schepenen om al of niet een bouwvergunning toe te kennen. Het college wijst er al vast op dat zij aan de bouwpromotor strikte voorwaarden heeft opgelegd o.m. over groene ruimtes en het percentages van sociale woongelegenheden.