Hoorzitting Rubensveld op 15 juli

Op dinsdag 15 juli om 19 uur wordt in het Gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk een hoorzitting gehouden over de plannen van projectonwikkelaar ICM om in het Rubensveld een woonproject met 129 woongelegenheden te realiseren. Dat werd door het schepencollege beslist en wordt aan de bevolking medegedeeld.

Schepen en parlementslid Inez De Coninck (N-VA) legt er in een persbericht de nadruk op dat dit een privaat project is, conform de geldende wetgeving over het aansnijden van een woonuitbreidingsgebied. Wanneer de projectontwikkelaar een bouwvergunning aanvraagt (gepland voor het najaar) dan moet het schepencollege zich daarover uitspreken.

Voorwaarden

De Coninck: ‘Als College vinden we het onze taak om te zorgen dat de kwaliteit van dit project zo hoog mogelijk is. Vandaar dat we bij de ontwikkelaar enkele voorwaarden aan het project hebben gekoppeld.’

‘Deze voorwaarden zijn voor ons zeer belangrijk. De voorwaarden zijn: aandacht voor water vermits het gebied ingekleurd is als signaalgebied, geen appartementen, opmaken van een fasering, aandacht voor groen en duurzaamheid, kwalitatief wonen, voorzien van 25% sociale woningen, …’

Schepen De Coninck betreurt bovendien dat een lid van de oppositie bij de omwonenden de indruk had gewekt dat de toelichting naar de gemeenteraad toe, tevens als hoorzitting kon plaatsvinden.

Toch was het college bereid de geplande hoorzitting van september te vervroegen tot 15 juli.