Wordt Opwijks OCMW-secretaris niet meer vervangen?

Op 1 maart 2015 gaat OCMW-secretaris Francois Vunckx met pensioen. Tijdens de laatste OCMW-raad van 2013 werd de vervanging voorbereid door in te stemmen met een aanstelling van een nieuwe secretaris bij middel van een bevorderingsexamen.

CD&V stelt, bij monde van voormalig burgemeester Lutgard Van der Borght, dat zij niet meteen de noodzaak zien deze functie opnieuw in te vullen, gezien de integratie van gemeente en OCMW.

De huidige meerderheid wil echter een nieuwe secretaris aanstellen omdat zowel de gemeente als het ocmw twee grote particuliere organisaties zijn die een andere specifieke aansturing vereisen vanuit de functie van de secretaris. “Het ocmw telt niet alleen 130 personeelsleden maar is ook verantwoordelijk voor zeer verscheiden diensten,” zegt OCMW-voorzitter Patrick De Smedt.

Foto : François Vunckx in zijn functie van hoofdman van de Sint-Pietersgilde tussen burgemeester Albert Beerens en eerste schepen Jan Couck.