Vetweyde niet voor 2018

In zijn BBC (een meerjarenplanning tot 2019) voorziet de meerderheid van Open VLD en N-VA dat De Vetweyde niet voor 2018 gerealiseerd kan worden. Ondertussen worden kredieten voorzien om de huidige voetbalterreinen langs de Frabriekstraat (die binnenkort worden verkaveld) te compenseren door het inrichten van drie terreinen aan de Klaarstraat.

‘Natuurlijk is zo’n BBC niet 100% definitief,’ zegt burgemeester Albert Beerens (Open VLD), ‘mocht het onvoorziens vroeger kunnen, dan kan er nog wat geschoven worden met de bedragen die in het BBC worden vermeld’.

Onzekere toekomst

‘De toekomst van De Vetweyde is niet met zekerheid te voorspellen,’ zegt schepen van sport Johan Deleu (N-VA), ‘daarom nemen wij maatregelen om de accommodatie aan de Klaarstraat uit te bouwen.’

‘Er komt een parking, drie terreinen en een nieuwe kantine in het verlengde van de kantine van VK Eeksken. ‘Die ploeg kan uiteraard aan de Klaarstraat blijven spelen,’ voegt Deleu eraan toe.

Schepen Inez De Coninck (N-VA) weet dat het Vlaams Gewest de bouwvergunning van TMVW opnieuw heeft goedgekeurd.

‘Maar wij verwachten dat de buren die vorige keer hun slag hebben thuisgehaald bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, niet akkoord zullen gaan en opnieuw bezwaar zullen aantekenen’.

Hoe lang dit spel van vergunning en vergunningsbetwisting nog zal duren, kan moeilijk met zekerheid voorspeld worden. Toch voorziet de huidige meerderheid in het BBC een investering van  1.500.000 euro in het jaar 2018.