‘Villa van Stouzes’ wordt verbouwd voor 762.000 euro

De gemeente Opwijk wil de diensten van gemeente en OCMW volledig integreren. Dat betekent ook dat ze samen een onderdak moeten krijgen.

Kort na de verkiezingen lanceerde de huidige meerderheid van Open VLD en N-VA een ballonnetje om een volledig nieuw administratief gebouw op te trekken op de Fläktsite.

Dat plan werd echter verlaten en er werd gedacht aan een uitbreiding van het gemeentelijk administratief centrum (GAC II) op de Ringlaan met twee nieuwe vleugels.

Ondertussen is ook dat plan opzij geschoven en wordt gekozen voor een grondige vernieuwing van datzelfde GAC II, de voormalige ‘villa van Stouzes’, verwijzend naar de vorige eigenaars: de familie Hubert De Smedt.

Verhuis

De wijziging in de plannen is hoogst waarschijnlijk ingegeven door het kostenplaatje eraan verbonden.

Tijdens de verbouwingswerken zouden de administratieve diensten tijdelijk een onderdak vinden in het gebouw van de OCMW-administratie – de zogenaamde Villa Vunck naar de OCMW-secretarist genoemd – en de oude pastorij in Nijverseel.

Met de verbouwingen wil men in het GAC II ruimtes creëren die geschikt zijn voor het onderbrengen van de gemeenschappelije diensten (financiën, personeel, secretariaat en ICT) van gemeente en OMCW.

Bovendien wil men van de gelegenheid profiteren om bijv. energiebesparende maatregelen als een nieuwe stookinstallatie en nieuwe ramen te voorzien.

Verkoop

Eens de verbouwingswerken voltooid, eind 2014-begin 2015 wordt vooropgesteld, zou het administratief gebouw van het OCMW kunnen worden afgebroken om ruimte te bieden voor een uitbreiding van de sociale woongelegenheid (serviceflats) van het OCMW.

Het gebouw heeft zijn beste tijd gehad en renovatiewerken zouden veel te duur uitvallen. De tijdelijke verhuis van de ‘bewoners’ van GAC II zou al kort na nieuwjaar kunnen plaats vinden.

Gemeenteraad

Met de verbouwing van het GAC II moeten ook de vergaderingen van het schepencollege en de gemeenteraad elders kunnen doorgaan.

Er wordt gedacht aan het zaaltje van het oude gemeentehuis (GAC I) in het centrum maar eventueel kan ook het Hof Ten Hemelrijk een oplossing bieden. Het kostenplaatje voor de verbouwing van GAC II wordt geraamd op 762.600 euro.