Inzet blijft voor bosuitbreiding

In navolging van zijn infoavond rond gemeentelijke bosuitbreiding wil Inzet het thema opnieuw bespreekbaar maken nadat de nieuwe meerderheid reeds te kennen gaf niet verder te willen investeren in aankoop van grond voor bosuitbreiding bossen in Opwijk.

‘We lopen nochtans sterk achterop,’ stelt Luc De Ridder van Inzet. ‘En het argument dat de grondaankoop en bosaanleg teveel zou kosten is niet correct.’

‘Opwijk had in 2000 102 hectaren bos of 5,2 procent, terwijl het gemiddelde in Vlaams-Brabant op dat moment 12,1 procent was, meer dan het dubbele dus. In 2011 bedroeg het aandeel bos in Opwijk 124 hectaren of 6,3 procent en gemiddeld 15,2 procent voor onze provincie.

Welles-nietes

Meermaals stelde het schepencollege dat het beheren van aangeplante bospartijen (inzonderheid de zg. geboortebossen) veel te wensen overliet en veel meer kost dan het vorige schepencollege liet uitschijnen.

Inzet betreurt dat de huidige meerderheid de ingezette inhaaloperatie heeft stilgelegd. ‘De argumenten die daarvoor aangehaald worden, zijn niet correct,’ aldus De Ridder. ‘Wij reiken de hand naar de bevoegde schepen en hopen samen werk te kunnen maken van een inhaaloperatie.’