Masterplan voor kern Dilbeek nadert voltooiing

Dilbeek legt de laatste hand aan het voorontwerp van het Masterplan voor de Dilbeekse kern.

Na goedkeuring van de startnota in maart van dit jaar, werd het studiebureau MINT aangesteld om te zorgen voor een goed gestoffeerd dossier rond de mobiliteit in het gebied.

Belangrijke wijzigingen in de verkeersstromen hebben immers gevolgen voor iedereen. Daarvoor werden onder andere verkeerstellingen uitgevoerd door de gemeente.

Met die informatie op zak zit het voorontwerp stilaan in de eindfase. Het werd tijdens wijkvergaderingen begin oktober voorgelegd aan de bewoners en gebruikers.

Per wijk zorgt een ‘ambassadeur’ ervoor dat iedereen zo goed mogelijk op de hoogte blijft van wat er verder gebeurt.

De vragen en de gemaakte suggesties worden nu verwerkt door het studiebureau Maarch. Eind november worden opnieuw verschillende wijkvergaderingen voorzien waarna het voorontwerp definitief afgerond zal kunnen worden.

Het voorontwerp kan je nu ook hier raadplegen.