Ontgravingen worden beperkt

In het Lenteakkoord van de stad Ninove (bestuursakkoord 2013-2018) staat te lezen dat de ontgraving op de begraafplaatsen wordt verdergezet, in respect en overleg met de nabestaanden. Concreet wil het stadsbestuur o.a. graven zonder concessie op de kerkhoven van Denderwindeke en Ninove laten ontruimen. Het gaat om grafzerken van 1965 tot 1990.

Dit ligt bij nogal wat Ninovieters zeer gevoelig en stuitte op heel wat verzet. Tijdens de gemeenteraadszitting van donderdag 24 oktober drong Forza Ninove er bij de meerderheid op aan om ontgravingen in de toekomst te beperken tot overlijdens tot het jaar 1980.

Na overleg en onderzoek besliste het schepencollege uiteindelijk om de ontgravingen te beperken tot de periode van 1965 – 1975 voor het kerkhof van Ninove en van 1970-1975 voor het kerkhof van Denderwindeke.

De ontruiming is nodig omdat er plaatsgebrek dreigt op beide begraafplaatsen.

Topartikels editie Ninove-Dender