Dag van de jeugdbeweging in Opwijk

In Opwijk werd de Dag van de Jeugdbeweging voor de eerste maal georganiseerd. Jeugdraad en Jeugddienst hadden voor een ontbijt gezorgd voor wie in uniform naar school kwam. Wij gingen een kijkje nemen in de middenschool van het VKO.

De oproep om in uniform naar school te komen werd er zeer goed opgevolgd. Zelfs juf. Saar Vermeir (lerares plastische opvoeding) stond in uniform voor de klas.

Na de schooluren verzamelden de grotere leerlingen in Nijdrop voor een drankje en wat ontspanning.