Twee Ninoofse initiatieven scoren in wedstrijd voor het meest geslaagde tragewegenproject

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseerde recent een wedstrijd voor het meest geslaagde tragewegenproject en kende de eerste prijs toe aan vzw De Raaklijn uit Belsele (Sint-Niklaas). De vzw stelde een totaalproject voor over de tragewegenwerking die ze de laatste jaren ontplooide (herinrichtingen, wandelingen, kunstproject). Tweede werd vzw ’t Chiropaksken uit Appelterre-Eichem (Ninove) met een mooi project i.v.m. de inrichting van het Moerasbospad. De derde prijs ging naar Projectgroep Nederhasselt Natuurlijk, ook uit Ninove, voor een project over de ontsluiting van trage wegen in Nederhasselt en de opmaak van een wandelkaart.

Er werden 12 projecten van gemeenten en andere organisaties ingediend. De meeste projecten gaven een overzicht van de werking die gemeenten of organisaties in de laatste 5 tot 10 jaar ontplooiden rond trage wegen: herinrichtingen van trage wegen of de inrichting van nieuwe trage wegen, de organisatie van wandelingen en wandelbrochures, het plaatsen van naambordjes langs de wegen, zelfs kunstprojecten langs trage wegen.

Vanaf 2017 kunnen alle geïnteresseerde gemeenten (met een tragewegenplan) instappen in de module ‘Wegspotters’. Ze betalen hiervoor 2.000 euro, de Provincie betaalt 4.000 euro per deelnemende gemeente. Ze krijgen hiervoor één jaar ondersteuning bij de opstart van het project door een Oost-Vlaams regionaal landschap of van vzw Trage Wegen.

Wegspotters zijn vrijwilligers die een vooraf bepaald aantal trage wegen vier maal per jaar afwandelen en knelpunten langs die trage wegen melden via een digitaal systeem ‘Mobimelder’. Deze meldingen worden ontvangen door een gemeentelijke ambtenaar die de knelpunten aan de juiste diensten doorgeeft (bijvoorbeeld snoeien of maaien: groendienst, opruimen sluikstort: netheidsdienst, opvullen putten: dienst openbare werken) en ook opvolgt of het effectief gebeurt. De Wegspotters kunnen de stand van zaken van de knelpunten volgen via een webpagina (rood vlagje = knelpunt aangeduid, oranje vlagje = in verwerking, groen vlagje = opgelost).

Topartikels editie Ninove-Dender