Provincie geeft subsidie van 7.895 euro aan Teledienst Ninove vzw

De Provincie Oost-Vlaanderen verleent 51.375 euro subsidie aan zes projecten die inspanningen leveren om mensen in armoede in contact te brengen met lokale organisaties en beleid, specifiek met betrekking tot de bestrijding van kinderarmoede.

“Deze projecten zijn actief op lokaal niveau. Ze ondersteunen mensen in armoede en maken hen sterker om samen met lokale beleidsmakers of organisaties op zoek te gaan naar oplossingen voor knelpunten bij de bestrijding van kinderarmoede”, aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Welzijn.

Een subsidie van 7.895 EUR gaat naar Teledienst Ninove vzw voor hun Speel-o-theek met ontmoetingstafel in Ninove. De Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert de wekelijkse oudergroepen. Deze oudergroepen bereiden overleg voor met beleidsmakers en voorzieningen. Zij begeleiden en vormen ook de mensen in armoede die als vrijwilliger werken in de Speel-o-theek.

Topartikels editie Ninove-Dender