Radicalisering vraagt gerichte aanpak

Radicalisering is één van de grootste uitdagingen waar we vandaag mee geconfronteerd worden. Dit vraagt om een gerichte aanpak. Stad Ninove wil niet bij de pakken blijven zitten.

Eerstelijnswerkers (bijv. leerkrachten, politieagenten, sportcoaches of jeugdwerkers) zijn vaak diegenen die veranderingen in gedrag en denken van jongeren opmerken. De stad organiseerde voor hen een infoavond en ontwikkelde een infofiche zodat zij radicalisering sneller kunnen herkennen. Ook de politie van Ninove krijgt een speciale opleiding om met deze problematiek om te gaan. Wanneer een eerstelijnswerker merkt dat iemand aan het radicaliseren is, kan hij/zij dit melden bij het meldpunt van de stad.

Radicalisering kan je herkennen als je meerdere stukjes van de puzzel hebt. Elke melding is een deel van de puzzel. Daarom worden eerstelijnswerkers gevraagd om elke verontrustende situatie te melden. Alle meldingen worden besproken in de lokale integrale veiligheidscel van Ninove. Hier verzamelt men zoveel mogelijk informatie en bekijkt men welke aanpak nodig is. Deze aanpak wordt uitgewerkt met alle eerstelijnswerkers die in contact staan met de persoon. Als er een gevaar is voor de openbare veiligheid, wordt het dossier onmiddellijk doorgegeven aan de federale politie.

De stad investeert ook al een tijdje in jeugdopbouwwerk. De jeugdopbouwwerkers werken specifiek aan het versterken en de weerbaarheid van jongeren en jongvolwassenen. Naast weerbaarheid tegen allerlei vormen van verslaving krijgt ook radicalisering de nodige aandacht.

Bezorgdheden over verandering in gedrag en denken kunnen gemeld worden aan de Lokale Integratie Veiligheidscel (LIVC) van Ninove: Dienst integratie, 054 31 32 48,  integratie@ninove.be РBurgemeester Tania De Jonge, 0498 26 16 97, tania.dejonge@ninove.be. Elke melding wordt met uiterste discretie behandeld. De melding en de gegevens van de melder zijn enkel gekend door de leden van het LIVC en worden met strikte vertrouwelijkheid behandeld.

Topartikels editie Ninove-Dender