Eenrichtingsverkeer Outerstraat wordt stopgezet, Bovenhoekstraat blijft voorlopig eenrichting

Het college van burgemeester en schepen heeft beslist om vanaf 1 januari 2017 de Outerstraat terug open te stellen in twee richtingen en het eenrichtingsverkeer in de Bovenhoekstraat te behouden.

Eind mei startte de stad met een proefproject in de Outerstraat en Bovenhoekstraat in Outer: er werd in beide straten tijdelijk 1-richtingsverkeer ingevoerd om tegemoet te komen aan de klachten met betrekking tot de verkeersveiligheid in de straat. Dit proefproject werd gestart  nadat de dienst mobiliteit van de stad Ninove verschillende klachten ontving van bewoners rond overdreven snelheid, veelvuldige conflicten tussen kruisende wagens en het moeilijk uitrijden van de Bovenhoekstraat ter hoogte van de Brakelsesteenweg richting Ninove Centrum.

Met het proefproject werd een lus gecreĂ«erd via de Bovenhoekstraat en Outerstraat. Eind juni organiseerde de stad een enquĂȘte bij de inwoners en niet-inwoners om een degelijke evaluatie van het  proefproject te hebben. Een meerderheid van de inwoners van de betrokken straten bleek voorstander van een behoud van de proefopstelling, maar een meerderheid van niet-inwoners kantte zich tegen het eenrichtingsverkeer. Alle deelnemers aan de enquĂȘte kregen bovendien de mogelijkheid suggesties te doen met betrekking tot de situatie in de Outer- en Bovenhoekstraat. Voor- en tegenstanders van het eenrichtingsverkeer waren het daarbij eens over de noodzaak om verkeersremmende maatregelen te treffen en parkeervakken te markeren om het parkeren in beide straten op een georganiseerde manier te laten verlopen.

Deze en andere suggesties werden uitgebreid besproken op een buurtoverleg eind september. Op dit bewonersoverleg bleken de meningen verdeeld en een aantal aanwezigen had hun mening ook herzien nu het proefproject een aantal maanden liep. Vooral de toegenomen filevorming op de Albertlaan werd toegeschreven aan de verminderde doorstroming op de Brakelsesteenweg door het invoeren van de lus.

Op basis van de uitgebreide evaluatie van het proefproject en de bespreking op het buurtoverleg besliste het stadsbestuur de Outerstraat opnieuw in beide richtingen open te stellen maar het eenrichtingsverkeer in de Bovenhoekstraat voorlopig te behouden. In beide straten komen zowel snelheidsremmers als parkeervakken om de verkeersveiligheid te verhogen. Voor de uitwerking van deze herinrichtingswerken wordt een definitieve beslissing genomen voor de Bovenhoekstraat.

Topartikels editie Ninove-Dender