Lions Club Ninove vierde 1000ste vergadering

Lions Club Ninove, opgericht in 1970, vierde op vrijdag 2 september in  Hof Ter Eycken haar 1000ste vergadering. De serviceclub maakte van deze gelegenheid gebruik om al diegenen die de afgelopen 46 jaar hebben bijgedragen tot de succesvolle werking van de club, zowel de belangrijkste sociale projecten als de eigen leden en sponsors, in de bloemetjes te zetten.

“Als serviceclub is ons motto We serve, wat zo goed als betekent dat we ten dienste staan van diegenen die het minder getroffen hebben in onze maatschappij. En hoewel we voornamelijk financieel steunen, zijn we als lid van Lions Club Ninove niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken“, aldus voorzitter Jan Troch. “De Lions van Ninove zijn zeer actief en organiseren jaarlijks niet minder dan vier activiteiten die geld in het laatje moeten brengen.  Verschillende comités binnen de club  zorgen ervoor dat alles perfect georganiseerd wordt: aanspreken van sponsors, zorgen voor uitnodigingen, op- en afbouwwerk , helpen op de avond zelf,… Dit maakt dat de club jaarlijks toch ongeveer 50.000 tot 70.000 euro kan wegschenken aan sociale doelen. Ik mag er als voorzitter prat op gaan dat aan al die activiteiten de ganse club meewerkt. We moeten natuurlijk ook voor continuïteit zorgen en nieuwe leden aanwerven. We proberen voornamelijk jongere mensen warm te krijgen om toe te treden, maar daar nijpt vaak het schoentje omdat jonge dertigers andere uitdagingen hebben en nog aan hun eigen toekomst moeten bouwen.”

Naast een financieel duwtje in de rug voor sociale doelen als De Valier, Schoonderhaege en Teledienst steunt Lions Club Ninove, na grondige evaluatie, ook acute noden en kleinere projecten uit de Denderstreek zoals bijvoorbeeld het MPI Roosdaal, sinterklaasgeschenken en kerstpakketten voor mensen die het moeilijk hebben, een tussenkomst voor vrijwilligers die kinderen een vakantie willen aanbieden tot scholen voor kinderen met leerproblemen die computers dienen aan te kopen.

Topartikels editie Ninove-Dender