Werken Pollarestraat en Pollarebaan

Riopact, een samenwerkingsverband tussen het De Watergroep en Aquafin dat gemeenten helpt bij de uitbouw van hun gemeentelijk rioleringsbeheer, finaliseert samen met de stad Ninove het rioleringsproject in de Pollarestraat en de Pollarebaan. Gezien de omvang van het project worden twee informatieavonden georganiseerd, één voor het deel Pollarestraat en één voor de Pollarebaan.

De riolering in de Pollarestraat en de Vooruitgangstraat wordt volledig vernieuwd. Hierbij zal er een aparte vuilwater- en regenwaterleiding worden voorzien onder de rijweg. Beide leidingen zullen via nieuwe leidingen in de Vooruitgangstraat en de Kaatsweg worden afgevoerd. Aan het einde van de Kaatsweg zal de regenwaterleiding worden aangesloten op de Dender en zal de vuilwaterriolering worden aangesloten op de collector die parallel loopt met de Dender. Nadien zal de volledige wegenis worden aangepakt met vernieuwde voetpaden, parkeervakken en plantvakken in de Pollarestraat en Vooruitgangstraat.

Ook in de Pollarebaan zullen werken worden uitgevoerd. Hier zal er vooral aan de wegenis gewerkt worden met name de aanleg van fietssuggestiestroken (tot huisnummer 84), fietspaden (tot huisnummer 120) en parkeervakken. Tevens zal er achter de huizen een gracht met bijhorende erosiestrook worden aangelegd.

De werken zullen vermoedelijk in het voorjaar van 2017 starten.

Voor de bewoners van de Pollarestraat, Vooruitgangstraat, Nijverheidslaan en Kaatsweg, is er een informatieavond op dinsdag 10 mei 2016 om 19 uur in CC De Plomblom (polyvalente vergaderruimte 1e verdieping), Graanmarkt 12 in Ninove.

Voor de bewoners van de Pollarebaan en Leopoldlaan, vindt de informatieavond plaats op woensdag 11 mei om 19.00 uur in Buurthuis Pollare, Hoogstraat 2-4 in Ninove.

Topartikels editie Ninove-Dender