Dankviering Robert De Bruyn

Met een dankviering in de Sint-Amanduskerk op zaterdag 21 mei willen de parochianen van Aspelare Robert De Bruyn danken voor zijn jarenlange inzet als koster-organist van hun parochie. Na de eucharistieviering, die begint om 18 uur, wordt in de Vrije Basisschool van Aspelare (Plekkersstraat 4) door de kerkenraad en de parochieploeg aan alle aanwezigen een gezellig samenzijn met receptie aangeboden.

De 86-jarige Robert De Bruyn zag het levenslicht in Outer. Reeds als jonge knaap had hij aanleg voor muziek. Hij kreeg de kans om te oefenen op het kerkorgel en na enkele jaren speelde hij zijn eerste zondagsmis. Tijdens een IJzerbedevaart ontmoette hij Yvette Sterck uit Aspelare waarmee hij nadien ook in het huwelijksbootje stapte. Het jonge koppel besloot om in Aspelare te gaan wonen. In 1960 vroeg de toenmalige pastoor aan Robert om koster-organist van de Sint-Amanduskerk te worden. Hij stemde in en bleef 56 jaar lang op post. Bij de komst van pastoor Baetens bediende hij ook de parochie van Nederhasselt gedurende 20 jaar. Al die tijd beleefde Robert mooie maar ook heel wat emotionele momenten. Altijd was hij paraat, behalve een daguitstap naar de kust ging hij nooit met vakantie. Na de hoogmis ging hij steevast iets drinken met de vrienden

Topartikels editie Ninove-Dender