Nieuw stuk natuurgebied in het centrum van Appelterre-Eichem

Er is het engagement van de Stad en het college van Burgemeester en Schepenen om in het centrum van Appelterre twee hectare bos terug toegankelijk te maken voor het publiek en ook nadien te onderhouden. Vzw ’t Chiropaksken engageert zich samen met de KWB om het bos met de steun van enkele schepenen die hun botten aantrekken een grote schoonmaakbeurt te geven op 30 april 2016.

In Appelterre-Eichem kent men het gebied als “het moerasbos” omdat het officieel in een overstromingsgebied ligt, omdat zich in het middelste gedeelte een poel/bron bevindt en omdat doorheen het bos de Oppembeek stroomt. Het is bereikbaar langs de buurtweg tussen de boerderij en de kapel van de vroegere pastorij en het pastorijbos. Vzw ’t Chiropaksken wil samen met Stad Ninove dit stuk natuurgebied , dat eigendom is van de stad, publiek toegankelijk te maken. Zo creëert men een aaneengesloten groene long met het speelterrein van de Chiro en school, het pastorijbos en het moerasbos.

De eerste stappen werden intussen al gezet:

  • het bos werd gerooid en kreeg al een nieuwe aanplanting van bomen en struiken.
  • Er werd een plan gemaakt van inplanting met o.a. een informatie/rusthoek, knuppelpad, wandelwegen, banken, enz. (cfr. plan verso). Het is de bedoeling dat dit natuurgebied is en blijft.
  • Er werd nagegaan welke toegangswegen opnieuw open kunnen gemaakt worden nl. de vroegere buurtwegen en openbare wandelpaden. Zo zal er een toegang mogelijk zijn via zowel  het kerkplein als via de rijksweg. Dit geeft wandelaars, jeugdgroepen, mountainbikers en ruiters in de nabije toekomst de kans een route te gebruiken die door dit natuurgebied loopt.

Vzw ‘ Chiropaksken doet langs deze weg een oproep aan alle verenigingen en inwoners met een hart voor de natuur, voor de jeugd en voor een mooi Appelterre-Eichem om op zaterdag 30 april ’16 tussen 9 en 17 uur een hand toe te steken. Samenkomst en verdeling van de opdrachten in ’t Chiropaksken (wegeltje langs de Pax). ’s Middags krijgt iedereen daar soep en broodjes aangeboden. Een vrijwilligersverzekering wordt voorzien. Een deel basismateriaal is ter beschikking bijvoorbeeld om te hakselen maar u kan zelf ook wat gerief meebrengen zoals een kruiwagen, handschoenen, laarzen, riek, … Men gaat die dag vooral sluikafval opruimen en selecteren, hakselen, buurt- en wandelwegen terug open maken. Contactpersoon: Patrick Wirix (0477/378803).

Topartikels editie Ninove-Dender