Nieuw politiecommissariaat moet bijdragen tot meer blauw op straat

Met een investering van 7 miljoen euro investeert stad Ninove fors in een hervestiging van de politie op één centrale locatie ter hoogte van het oude postverdeelcentrum. Uit voorstudies door Solva is gebleken dat een verbouwing van enig bestaand gebouw niet opportuun is.

“De huidige gebouwen zijn totaal verouderd en beantwoorden op geen enkele manier meer aan de moderne normen”, aldus burgemeester Tania De Jonge (Open VLD). “Met de nieuwbouw is ons korps in staat om op een efficiënte manier de uitdagingen van morgen de baas te kunnen. Vooral de centralisatie van de twee huidige commissariaten in één gebouw vlakbij het stadhuis zal de werking en de dienstverlening voor de burger sterk verbeteren, niet alleen door de betere bereikbaarheid maar ook omdat automatisch meer agenten de baan op kunnen. Het nieuwe gebouw houdt ook rekening met een uitbreiding van het personeelsbestand. Dit zal nodig zijn om de ambities op het vlak van veiligheid te verwezenlijken. Maar we stellen vast dat het net als in andere politiezones moeilijk is om het kader in te vullen. Toch blijft het een prioriteit om de politie korten bij de burger te brengen door de wijkwerking te versterken en de politie-inzet op de straat te vergroten.”

“Het gaat om een groot bedrag, maar de efficiëntiewinst is niet te onderschatten”, benadrukt schepen van Financiën Paul De Schepper (CD&V). “Momenteel moet de politie verdachten vaak naar Aalst overbrengen omdat onze cellen niet langer aan de moderne vereisten. Neem de centralisatie van de commissariaten er bij en de nieuwbouw zal rechtstreeks bijdragen aan meer blauw op straat.”

“De vereisten inzake veiligheid zijn niet te onderschatten, net als de wettelijke verplichtingen van de Salduz-wetgeving voor het verhoor van verdachten”, verdedigt schepen van Patrimonium Henri Evenepoel (Open VLD) de keuze voor een nieuwbouw. “Een modern en veilig politiekantoor heeft bovendien een volledig publieke toegang nodig, een semipublieke toegang voor wie bijvoorbeeld als getuige wordt opgeroepen en een volledig afgesloten toegang voor verdachten. Tel al die eisen bij elkaar op en je staat voor een aartsmoeilijke verbouwing die financieel duurder zal uitvallen en nooit hetzelfde resultaat kan hebben.”

(foto: Groep Infrabo/BAEB)

Topartikels editie Ninove-Dender