Site Stillemans wordt woongebied

De sterk verloederde industriële site Stillemans in Zellik, vlak tegen Berchem, wordt binnen enkele jaren omgevormd tot woongebied. Het gemeentebestuur van Asse wil zo snel mogelijk werk maken van een ruimtelijk uitvoeringsplan.

De ‘site Stillemans’ is de gangbare naam voor het industriegebied dat wordt begrensd door de Jan Tieboutstraat, de Brusselsesteenweg, de Albert Temmermansstraat en de Technologiestraat (kant Sint-Agatha-Berchem). Het bedrijf Stillemans zelf is eigenaar van iets meer dan de helft van de hele site van ongeveer zes hectare.

De site raakte de laatste vijftien jaar sterk verloederd, met alle gevolgen van dien. Vier tot vijf jaar geleden haalde de politie om de haverklap tientallen krakers uit de voormalige fabriek van CIA. Die is al verlaten sinds 1994. De burgemeester liet toen op de site ook een illegale feestzaal sluiten. Twee percelen van failliete bedrijven zijn momenteel elk in handen van een curator. De laatste jaren zijn die een aantrekkingspool geworden voor grootschalige sluikstorters.

site stillemans zellikDe eigenares van Stillemans en projectontwikkelaars klopten al eerder aan bij de gemeente Asse, een eerste keer begin 2009 en ook eind 2011, met voorstellen om de hele site een woonfunctie te geven, maar met het vorige gemeentebestuur kwam het nooit tot een akkoord. De eerste ontwikkelaar wilde zelfs tot 500 appartementen optrekken in het gebied, wat voor Asse totaal ondenkbaar was, zo dichtbij Brussel.

Intussen liet projectontwikkelaar Matexi haar oog vallen op de site. Die zou al koopopties hebben op verschillende percelen. Matexi, dat veel ervaring heeft met grootschalige reconversies, is nu ook de gesprekspartner van de gemeente om het gebied te ontwikkelen.

Donderdagavond gaf het gemeentebestuur in Den Horinck een eerste kennisgeving aan de omwonenden. Plannen zijn er voorlopig nog niet, evenmin werd al gesproken over bouwvolumes of aantal wooneenheden. Op 27 april wordt een conceptnota voorgesteld aan de bewoners en op 12 mei volgt de voorstelling van een masterplan.

“Er liggen momenteel enkel een aantal principes vast”, zegt schepen van Ruimtelijke ordening Michel Vanhaeleweyck (Open VLD). “Zo moet de hoogte van de bebouwing aansluiten op de bestaande woningen. Dat betekent laag langs de Tieboutstraat en hoger langs de kant van Brussel. We vragen aan de ontwikkelaar ook dat hij ruimte laat voor diensten zoals een apotheek, een artsenpraktijk, kinderopvang, een kapsalon of een buurtsuperette.”

De administratieve voorbereiding duurt nog minstens twee tot drie jaar. Het gaat immers om een zogenaamd brownfield-dossier, een sterk vervuilde site die eerst grondig moet worden gesaneerd. Er is in dit dossier ook een sterke bodemverontreiniging.

Simultaan moet de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) goedgekeurd krijgen, op zich al een procedure van twee jaar.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk