Twee Koninklijke verenigingen in Ninove

Voor de Karnavalraad en Fotokring Focus kreeg de nationale feestdag 2015 een bijzondere betekenis.

Dankzij hun vijftigjarig bestaan ontvingen deze verenigingen het predicaat ‘Koninklijk’ uit handen van provinciegouverneur Jan Briers en de gedeputeerden tijdens een huldigingsplechtigheid in het Provinciehuis in Gent op dinsdag 21 juli. Na de uitreiking volgde nog een receptie in de tuin van het Provinciehuis.

Voortaan beschikt Ninove dus over de Koninklijke vzw Karnavalraad Ninove en over de Koninklijke vzw Fotokring Focus-Ninove.

Topartikels editie Ninove-Dender