De klas van Antoine Callebaut, 60 jaar later

Vorig jaar rond deze tijd organiseerde Antoine Callebaut in het Sint-Aloysiuscollege een reĂŒnie met oud-leerkrachten in aanwezigheid van Mieke Van Hecke en erebisschop van Gent Mgr.Arthur Luysterman.

Op zondag 14 juni herhaalde hij dit initiatief en nodigde zijn klasgenoten van het zevende studiejaar schooljaar 1955-1956 uit. Elf onder hen zijn helaas al overleden en werden in herinnering gebracht door de gastheer. De 88-jarige meester Odilon Van der Elst stond nog Ă©Ă©nmaal voor de klas.

Kanunnik Paul Van Paepegem, ere-vicaris-generaal van het bisdom Gent en voormalig onderwijsinspecteur, en Guido Beazar, gewezen voorzitter van IKORN (koepel van katholieke scholen in Ninove), woonden dit samenzijn bij als eregasten. De oude collegeverhalen werden die dag weer springlevend.

Topartikels editie Ninove-Dender