Oppositie wil respect tijdens gemeenteraad

De verzamelde oppositie trok naar het gemeentehuis om er een brief te overhandigen aan gemeentesecretaris Chris Van den Bossche en raadsvoorzitter Mario Vandevelde. In die brief, ondertekend door alle raadsleden van CD&V, N-VA en Groen, doen zij hun beklag over de wijze waarop zij tijdens de raadszittingen behandeld worden.

De ‘verbale aanvallen en cynische opmerkingen’ aan het adres van de raadsleden van de oppositie, vinden zij misplaatst. De oppositie richt zijn pijlen vooral op burgemeester Eddie De Block en vraagt Mario Vandevelde, als voorzitter van de raad, het reglement te laten toepassen. Dat reglement duldt geen ‘scheldwoorden, beledigende uitdrukkingen, persoonlijke aantijgingen, insinuaties en misdragingen’.

De verzamelde oppositie vraagt een overleg van de fractievoorzitters om de werking van de gemeenteraad te evalueren. Zij ziet in dit overleg een kans om te vermijden dat de oppositie een beroep moet doen op de hogere overheid.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk