Ninove bouwt WelzijnsWinkel

Na de OCMW-raad, zette ook de Ninoofse gemeenteraad het licht op groen voor de samenwerking met SHM (Sociale Huisvestingsmaatschappij) Denderstreek om samen een WelzijnsWinkel met een Sociaal Huis en Huis van het Kind te bouwen aan het gebouw De Cooman in de Burchtstraat.

Op deze plek zullen alle sociale diensten van de stad en het OCMW gecentraliseerd worden samen met andere sociale organisaties als Leerpunt en PWA. Daarnaast zullen er  heel wat zitdagen zijn van VDAB,  de rijksdienst voor pensioenen, het vrijwilligersloket, Dyzo, Inburgering,… Ook het Huis van het Kind komt in hetzelfde gebouw waar plaats zal zijn voor de diensten van Kind & Gezin, Landelijke Kinderopvang, het consultatiebureau, een kinderopvangloket en een spelotheek.

‘Door de samenwerking met SHM Denderstreek die het gebouw zullen bouwen, zullen we binnen enkele jaren over voldoende ruimte beschikken om alle sociale diensten in onze stad te centraliseren op één locatie’, vertelt een fiere OCMW-voorzitter Lieven Meert. ‘Op die manier hoeft een burger met een vraag om hulp of informatie maar naar één plaats te gaan om snel de gepaste hulp te krijgen.’

Schepen van Patrimonium Henri Evenepoel werkte de samenwerkingsovereenkomst uit. De bouw van de WelzijnsWinkel met  het Sociaal Huis en Huis van het Kind past in de plannen van het stadsbestuur om de stadsdiensten en OCMW-diensten efficiënter te laten samenwerken, het zogenaamde synergieproces. ‘We willen op termijn alle ondersteunende diensten zoals het secretariaat, de personeelsdienst en de financiële dienst van stad en OCMW samenbrengen op de Centrumlaan. En tegelijk centraliseren we alle sociale diensten op de Burchtstraat in het nieuwe Sociaal Huis, dat we WelzijnsWinkel zullen noemen.’

Ook Schepen van kindbeleid en huisvesting Katie Coppens reageert opgetogen : ‘Heel recent kregen we de erkenning als Huis van het Kind waarvoor we een jaarlijkse subsidie ontvangen. Ik ben heel blij dat we binnenkort ook letterlijk een Huis van het Kind zullen hebben waar alle diensten die actief zijn rond kindbeleid een plaatsje vinden. Ook de spelotheek die we binnenkort zullen oprichten samen met vzw Teledienst en het OCMW zal er een plek vinden. De samenwerking met SHM Denderstreek biedt bovendien de mogelijkheid om tien sociale appartementen te bouwen in hetzelfde gebouw op de tweede en derde verdieping zodat we toch weer tien gezinnen extra zullen kunnen helpen met betaalbaar en kwaliteitsvol wonen.’

Topartikels editie Ninove-Dender