Bouw van seniorenflats en een ontmoetingscentrum in Denderwindeke

Het OCMW van Ninove en de sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn slaan de handen in elkaar en gaan in Denderwindeke 30 seniorenflats en een ontmoetingscentrum bouwen.

De bouw van assistentieflats in Denderwindeke was nog een idee van vorig OCMW-voorzitter Paul De Schepper maar werd door de huidige meerderheid verder uitgewerkt en verfijnd. Met de nu afgesproken samenwerking kunnen de huidige 20 serviceflats van het OCMW uitgebreid worden tot een complex van in totaal ongeveer 50 flats.

Ninove Welzijn zal haar expertise als bouwmaatschappij ten dienste stellen en belooft garant te staan voor een betaalbare huurprijs op basis van het inkomen van de inwoners. Het OCMW zal zorgen voor de organisatie en uitbating van een ontmoetingscentrum voor de bewoners van de huidige serviceflats, de toekomstige nieuwe flats maar ook voor andere senioren uit Denderwindeke.

OCMW-raadslid en Denderwindekenaar Bart Mignon is tevreden dat er binnen een aantal jaar extra seniorenflats zullen bijkomen op de site waar recent het voormalige OCMW-rusthuis werd afgebroken. ‘Het OCMW-rusthuis langs de Edingsesteenweg zit in het geheugen gegrift van elke Denderwindekenaar. Het gebouw renoveren was echter veel te duur zodat we in de vorige legislatuur met wat spijt in het hart beslisten om voor een nieuwbouw te gaan om zo te kunnen voldoen aan de hedendaagse normen. Maar als Denderwindekenaar ben ik heel blij en fier dat we er kunnen voor zorgen hebben dat er in onze gemeente extra flats bijkomen voor de ouderen. De vergrijzing slaat immers hard toe. Op deze manier kunnen we daar mee een antwoord op bieden.’

Op de foto v.l.n.r. : OCMW-raadslid en Denderwindekenaar Bart Mignon, OCMW-voorzitter Lieven Meert, Alain Triest en Stijn Vermassen respectievelijk ondervoorzitter en voorzitter van Ninove Welzijn.

Topartikels editie Ninove-Dender