Groen Ninove niet akkoord met BOD Leem dat ook Denderwindeke bedreigt

De Vlaamse Overheid wilt met haar Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan (BOD) Vlaamse Leemstreek bijkomende gronden aansnijden voor de ontginning van leem. Groen Ninove is het hiermee niet eens en zegt dat het plan op maat geschreven is van de grootindustrie en te weinig rekening houdt met de gevolgen voor mens en milieu.

Volgens Joachim De Maeseneer, ondervoorzitter van Groen overschat de studie stelselmatig de noden van de industrie en is het deelplan in Denderwindeke hiervan de pineut: ‘Maar liefst 320.235m² grond zal worden afgegraven in Denderwindeke, dat betekent voor de omwoners om de 12 minuten een extra zware vrachtwagen die door de dorpskern van Denderwindeke moet, met alle gevolgen van dien voor de zwakke weggebruiker.’

Voorzitter Annelies Lievens heeft zware bedenkingen bij de plannen: ‘Volgens het plan moet nadien het landschap worden hersteld. De putten moeten worden opgevuld maar men stelt nu al dat ze niet kunnen garanderen dat er geen verontreinigde grond in belandt. Dat is voor ons onaanvaardbaar. Het gaat om een van de mooiste kouters van Ninove. Naast het zware verkeer, zal ook het opwaaiende stof bij droge perioden zorgen voor meer fijn stof in de lucht en respiratorische problemen.’

Ook de strategische adviesraad ruimtelijke ordening, een adviesraad voor de Vlaamse Overheid zelf, stelt dat het deelplan in Denderwindeke moet worden geschrapt omdat de gevolgen voor landschap en milieu te groot zijn. Groen Ninove vindt het belangrijk dat ook de Ninovieters het signaal geven dat ze hiermee niet akkoord zijn.

Wie bezwaar wil indienen tegen de plannen, vindt op de website www.groenninove.be een voorbeeldbezwaar dat tot 3 april 2015 kan opgestuurd worden naar de Vlaamse Overheid of worden afgegeven op de dienst ruimtelijke ordening van de stad Ninove.

Topartikels editie Ninove-Dender