Beroep tegen benoeming Jan De Dier in stilte afgevoerd

Burgemeester Jan De Dier (N-VA) van Denderleeuw maakte donderdag op de gemeenteraad bekend dat de Raad van State op 17 maart ‘een einde heeft gemaakt aan de meer dan twee jaar durende procedure- en klachtensoap ingesteld door SP.A-Denderleeuw’ tegen zijn benoeming.

De voordrachtakte van De Dier was, na tussenkomst van toenmalig gouverneur André Denys, mede ondertekend door de Open VLD-Plus-raadsleden Guy Van Dalem en Geert Van Schelvergem. De SP.A beschuldigde beiden er daarop van een dubbele handtekening te hebben geplaatst, aangezien ze eerst al een voordracht van SP.A’er Jo Fonck tekenden, en trok in beroep bij de Raad van State.

Nu blijkt dat de SP.A de procedure bij de Raad niet meer heeft voortgezet, nadat de auditeur bij de Raad eind december 2014 adviseerde om het beroep te verwerpen. Volgens de procedure moet de verzoekende partij binnen de dertig dagen na het advies een verzoek tot voortzetting indienen, wat niet gebeurde. Volgens de Raad van State wordt daarmee ‘afstand gedaan van het beroep tot nietigverklaring’.

‘Het is duidelijk dat de SP.A sedert het begin van deze legislatuur onophoudelijk en opzettelijk de politieke rust in onze gemeente verstoort en dit op kap van onze bevolking’, las De Dier een verklaring voor.

‘Met allerhande procedures en lasterlijke campagnes probeert deze partij steeds weer de gemeente te gijzelen en het bestuur te verlammen. SP.A is intussen niet te berooid om het schepencollege van immobilisme te beschuldigen. Van hypocrisie gesproken’, aldus de burgemeester, die de SP.A nog opriep om ‘eindelijk constructieve oppositie te voeren’.

Ontslag

erik duwe denderleeuwEen tweede opmerkelijk feit op de gemeenteraad van Denderleeuw was het ontslag van CD&V-fractieleider Erik Duwé (foto). Het raadslid zei dat hij zijn ontslag, na negen jaar als raadslid, al veel eerder wilde indienen, maar er door de politieke ‘vechtscheiding’ in Denderleeuw van afzag.

Duwé haalde persoonlijke redenen aan voor zijn ontslag, al gaf hij bij zijn afscheid wel een ferme sneer naar de ‘politici die continu op de man spelen’. ‘Mijn vel is niet zo dik’, klonk het.

In principe wordt Duwé opgevolgd door Bjorn Van Schelvergem, ook gekend als prins Skellekes van het Denderleeuwse carnaval. Hij zetelt al voor CD&V in de OCMW-raad. Daar durft hij sinds de politieke crisis tussen N-VA en CD&V regelmatig af te wijken van de fractiestandpunten.

Tijdelijke secretaris

Voor de rest verliep de gemeenteraad zoals kon worden voorspeld. De punten van de agenda in tweede oproep werden weggestemd door SP.A-Open, CD&V en raadslid Marleen Buydens. Dezelfde raadsleden verlieten de gemeenteraad toen de punten aan bod kwamen die een eerste keer op de agenda stonden, zodat deze niet meer konden behandeld worden.

Opmerkelijk was wel nog dat in de besloten zitting eindelijk de aanstelling van Jan De Ridder als tijdelijke gemeentesecretaris werd bekrachtigd. De Ridder oefent die functie al maandenlang uit omdat Paul Rollier in ziekteverlof is, maar bij gebrek aan een meerderheid in de gemeenteraad kon zijn aanstelling nog steeds niet worden bekrachtigd.

Dit keer stond de aanstelling echter in een tweede oproep geagendeerd. Aangezien de raadsleden van SP.A-Open, CD&V en raadslid Buydens de vergadering al verlaten hadden, kon de aanstelling toch worden goedgekeurd door de aanwezige raadsleden, ook al waren er dat slechts twaalf.