Zonnepanelen voor WZC Klateringen

Op de OCMW-raad van december 2014 werd beslist om Eandis de opdracht te geven tot het plaatsen van zonnepanelen op het woon- en zorgcentrum Klateringen. Een groene investering van maar liefst 110 424,15 euro.

Op het rustoord zal een installatie worden geplaatst die op piekmomenten 69 Kilowatt genereert. Daarmee kan Klateringen op verschillende momenten volledig instaan voor zijn energieverbruik.

‘Dit voorstel kwam al enkele malen op de OCMW-raad door meerderheid én oppositie’, geeft OCMW-voorzitter Lieven Meert (sp.a-Groen) aan. ‘Het is echter moeilijk om het juiste investeringsmoment te kiezen.

Deze keer was het de goede keer. Wij hoopten te genieten van het verminderde BTW-tarief na vijf jaar (WZC Klateringen opende de deuren in 2010) maar de regering besliste dit op te trekken naar 10 jaar. Wij willen echter niet langer wachten want de zonnepanelen zijn al terugverdiend op 10 jaar.’

OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer (sp.a-Groen) ziet niet alleen een groene maar ook een slimme investering. ‘We zullen minder CO2 uitstoten, wat goed nieuws is voor het klimaat.

Maar door zelf in te staan voor onze energieproductie, moeten we zelf minder elektriciteit gaan kopen. De energieprijzen zijn al hoog waardoor we schatten om na 20 jaar een financiële opbrengst van 134 366 euro te halen.’

Topartikels editie Ninove-Dender