Vergunning 'op proef' voor afvalverwerkingsbedrijf

Het gemeentebestuur heeft een milieuvergunning van een jaar op proef toegekend aan het bouwafvalverwerkingsbedrijf Malice op de Gerselarendries. Het bedrijf had een aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning lopen, maar was al gestart met klachten over geluidsoverlast, stof en andere hinder tot gevolg vanwege de buurtbewoners.

“Vanaf 5 uur is het hier gedaan met slapen”, vertelde Wilfried De Wael. “Geregeld laten ze zware betonblokken naar beneden vallen en ook een breekmachine hebben ze hier al ingezet. Wij hebben dan ook last van lawaai-, stof- en geurhinder en vaak ook van trillingen. En dat soms gewoon ‘s nachts.” De activiteiten – het gaat blijkbaar over containers met bouwafaval uit het Brusselse die op de site worden gelost en vervolgens gesorteerd – werden daarop stilgelegd.

Het gemeentebestuur kende nu een milieuvergunning van een jaar op proef toe aan het bedrijf. En dat is vrij uitzonderlijk. “Enkel indien het bedrijf tijdens de proefperiode aan de voorwaarden voldoet, krijgt het een definitieve vergunning”, zegt milieuschepen Eddie Boelens (Groen). “Om de overlast voor de buurt tot een minimum te bepreken zijn er strenge voorwaarden. Zo mag het bedrijf slechts veertig ton van de gevraagde negentig ton niet-gevaarlijke afvalstoffen zoals papier, karton, hout, textiel en kunststoffen opslaan en sorteren. De opslag moet ook binnen de loods gebeuren.”

“De opslag van afvalstoffen zoals steenpuin en beton wordt beperkt tot 900 kubieke meter, terwijl in de vergunning 1.600 m3 was gevraagd. Het bedrijf wordt ook verplicht om een geijkte weegbrug te gebruiken om de hoeveelheden te controleren. Er mag ook geen mobiele breekinstallatie gebruikt worden. Verder moet er worden beneveld om stofhinder te voorkomen en tijdens luidruchtige werkzaamheden moet de hangar worden afgesloten.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise