Mogelijke verhuis ‘De Vuist’ zorgt voor wrevel

De stad Vilvoorde en de gemeente Machelen hebben AWV gevraagd om een oplossing te vinden voor de filegevoelige rotonde aan de Woluwelaan en de Luchthavenlaan in Vilvoorde. Daardoor dreigt De Vuist, het symbool van het verzet van de arbeiders na de sluiting van de Renault-fabriek, te moeten verhuizen. Dat zet kwaad bloed bij oud-arbeiders van de fabriek.

In 1998, een jaar na de sluiting van de Renault-fabriek in Vilvoorde, werd ‘De Vuist’ onthuld op de rotonde van de Woluwelaan en de Luchthavenlaan. Het kunstwerk is van de hand van de in 2006 overleden Vilvoordenaar Rik Poot en stond symbool voor het verzet van de arbeiders na de sluiting van de fabriek.

De rotonde belemmert volgens de stad Vilvoorde en de gemeente Machelen echter steeds meer de doorstroming van het verkeer op de Woluwelaan.

Daarom stelden ze het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de vraag om een oplossing te vinden voor het filepunt. Daardoor komt de toekomst van De Vuist op de helling te staan. Er zouden namelijk twee opties zijn: een ondertunneling enerzijds, een kruispunt met verkeerslichten anderzijds. Vooral indien voor de laatste optie gekozen wordt, dreigt De Vuist te moeten verhuizen.

‘Dit doet me schrikken’, reageert Jan Dereymaeker (61) ontdaan. De man was twintig jaar arbeider en ACV-vakbondsman bij Renault. Het trauma van de sluiting is na al die jaren duidelijk nog niet verteerd.

‘De Vuist staat niet toevallig op die plek, op 100 meter van de parking van Renault. Tijdens het protest stond op die plek ook de bekende gele Renault Megane. Uit die strijd is dan ‘De Vuist’ ontstaan als symbool voor solidariteit en verzet. Rik Poot was heel erg begaan met het sociaal drama en werd gevraagd door de stad om dat uit te drukken in een beeld. Het was voor Poot een symbool van alle vormen van verzet.’

De symboolwaarde van ‘De Vuist’ zou dan ook verloren gaan op een andere plek. ‘Het is een ijkpunt geworden in de loop der jaren als mensen de weg uitleggen. En het ligt perfect tussen Renault en de luchthaven. De plaats naar waar het zwaartepunt van de tewerkstelling in de regio zich in de loop der jaren heeft verlegd…’

Dereymaeker trekt ook de parallel naar Ford Genk dat uitgerekend gisteren de deuren definitief sloot. ‘Mensen verliezen niet alleen hun werk maar ook hun vrienden, hun ‘familie’. Tel daarbij de syndicale acties van de voorbije weken waarbij mensen opkomen voor hun rechten en je weet: ‘De Vuist’ is meer dan ooit nodig.’

Volgens Hans Bonte (sp.a), burgemeester van Vilvoorde, is van een verhuis nog geen sprake. ‘AWV zou eerst de ondertunneling onderzoeken. Ik zie niet in als die piste wordt doorgezet wat het probleem is. Zolang ik iets te zeggen heb in Vilvoorde zal ik er alleszins voor zorgen dat ‘De Vuist’ goed zichtbaar blijft. Daarvoor is de emotionele waarde te groot.’

Ook Machels burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a) wil nog niet op de feiten vooruit lopen, maar beseft dat de ondertunneling enorm duur zal zijn.

‘Als De Vuist niet op dezelfde plaats kan blijven, dan wordt een geschikte locatie gezocht. Dat zou bijvoorbeeld de CAT-site kunnen zijn. Op die manier staat het monument ook nog wat dichter bij de voormalige Renault-fabriek.’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise