Bezorgdheid over toekomst historisch hart van Ninove

Erfgoedraad Ninove is een adviesraad die de stad adviseert bij alle onderwerpen die gelinkt zijn met erfgoed. De ledenlijst bestaat uit persoonlijk geĂŻnteresseerden en deskundigen.

Wilfried Jacobs is voorzitter a.i., Rita Scheerlinck secretaris. Herman Van Isterdael, Paul Van Gijseghem, Everard Slaghmuylder en Erik Neven zijn de leden van de stuurgroep.

Op hun laatste algemene vergadering hebben de leden van deze raad vier adviezen geformuleerd t.a.v. het college van burgemeester en schepenen. Die adviezen hebben betrekking op de ruime omgeving abdijkerk en -site naar aanleiding van een aanvraag tot verkaveling en sloop.

‘De laatste jaren werd terecht veel geld van de gemeenschap geĂŻnvesteerd in de restauratie van onze monumentale abdijkerk’, klinkt het. ‘De restauratie opent opnieuw de ogen voor ontdekking en ontsluiting van de vele mogelijkheden om en rond de historisch waardevolle site.’

‘De leden van de algemene vergadering erfgoedraad vragen nu volle aandacht voor de ruime omgeving van de abdijkerk, de archeologische site, restanten van de poort en de huisjes, het Kerkplein en de toren, de restanten van de oude watermolen en de groene zone, ooit de tuin met vijvers van de abdij. De erfgoedraad is bezorgd over de toekomst van deze omgeving.’

‘De voorbije weken liep een openbaar onderzoek met betrekking tot een verkavelingaanvraag en bijhorende sloop Kloosterweg/Dam. De erfgoedraad is van mening dat heden een verkaveling voor privĂ©wooneenheden in deze historisch zo waardevolle omgeving onaanvaardbaar is. In deze historische site zal om het even welke verkaveling onvermijdelijk negatieve gevolgen scheppen voor alle toekomstige beslissingen om en rond deze omgeving.’

‘Of wordt de meest waardevolle erfenis van de Ninovieters op het spel gezet? Talrijke mogelijkheden zijn in de omgeving nog onbenut gebleven op vlak van toerisme, aandacht voor trage weggebruikers, inrichting van de groene ruimte en niet in het minst de inrichting van het abdijmuseum in de ‘poorthuisjes’.’

‘Daarom vraagt de erfgoedraad dat het stadsbestuur zich op korte termijn laat adviseren en bijstaan door lokale en externe deskundigen om een historische kans die zich heden aanbiedt te grijpen. Een herziening van het globaal ontwikkelingsplan 1997 voor de omgeving is meer dan ooit noodzakelijk inclusief uitbreiding van het beschermd stadsgezicht omgeving abdijkerk, -site en -plein.’

Topartikels editie Ninove-Dender