Werken aan Den Dollar gaan fase 5 in

Op dinsdag 28 oktober start een nieuwe fase in de heraanleg van ‘Den Dollar’ . De verkeerssituatie blijft grotendeels hetzelfde als in de huidige fase. Tegen het einde van dit jaar moet deze fase afgerond zijn. Bij zwaar winterweer kan de einddatum wijzigen.

De werken situeren zich aan de zuidzijde van de Elisabethlaan (zijde van de oneven huisnummers), tussen het tankstation Q8 en ‘Den Dollar’. In deze fase plaatst de aannemer de nieuwe rioleringen en legt hij een nieuw wegdek en nieuwe fiets- en voetpaden aan.

Na de kerstvakantie start de volgende fase van de werken. Dan wordt gewerkt op de N8 (Brakelsesteenweg) tussen de Aardeweg en de Q8.

De omleidingen die tijdens de huidige fase van kracht zijn, blijven tijdens fase 5 grotendeels behouden. Zo blijft de omleiding voor verkeer vanuit Brussel richting Brakel via de Koning Boudewijnlaan (N28) en de Aalstersesteenweg (N460), Albertlaan (N405) van kracht. Voor het verkeer vanuit Brakel zal het wel terug mogelijk zijn om via het verkeersplein en de Albertlaan (N405) richting E40 (Aalst) te rijden. Ook Preulegem wordt opnieuw toegankelijk via het verkeersplein.

In de werfzone is tussen de Oude Eichembaan en de Dollar een bodemverontreiniging aangetroffen. Om alle risico’s voor omwonenden en wegenarbeiders te vermijden, is een gespecialiseerde aannemer aangesteld. Alle grond die moet verwijderd worden voor de aanleg van de riolering en de nieuwe weg, zal door deze aannemer uitgegraven worden. Verschillende maatregelen worden getroffen om alles veilig te laten verlopen. Zo wordt de zone afgeschermd met doeken, wordt de grond continu beneveld om stofwolken te verhinderen en wordt de luchtkwaliteit gemonitord.

Topartikels editie Ninove-Dender