Denderwindeke en De Groote Oorlog

In de refter van Windekind, de stedelijke basisschool van Denderwindeke (Edingsesteenweg 344), organiseert de lokale afdeling van het Davidsfonds op 1 en 2 november telkens van 14 tot 18 uur een tentoonstelling over het dorp tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Het accent wordt hierbij gelegd op getuigenissen, geschriften , voorwerpen en allerhande materiaal door mensen uit Denderwindeke in bruikleen gegeven . De tentoonstelling wordt tevens omkaderd door boeken , krantenknipsels en affiches die verwijzen naar die tijd.

Een werkgroep , bestaande uit historicus Georges Vande Winkel , Marc Thienpont, Andre Penne , Pascal Van Droogenbroek, historica Rita Van de Velde en Bert Mertens verzamelde al de gegevens.

Georges Vande Winkel opent deze activiteit op 1 november om 14 uur met een lezing / projectie over tot nog toe ongekende nota’s van E.H. Van Liefferinge, pastoor in Winnik in die periode.

Tijdens de tentoonstelling is er gelegenheid voor een gezellige babbel bij een kopje koffie of een biertje. Inkom : vrije bijdrage.

Topartikels editie Ninove-Dender