OCMW zet in op extra gezinszorg voor senioren

Om senioren ook in de toekomst op een menswaardige manier thuis te laten wonen, wil het OCMW de gezinszorg sterker verankeren in Grimbergen. Het OCMW sluit daarom een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor extra uren gezinszorg.

In Grimbergen wonen 7015 senioren. Hiervan is één op drie 80 jaar of ouder. 85% van de hoogbejaarden woont thuis. Dit is vaak slechts mogelijk dankzij de ondersteuning van mantelzorgers en thuiszorgdiensten. Tegen 2030 stijgt het aantal 65-plussers met 3400 en de hoogbejaarden met 1.100. ‘Inzetten op de thuiszorg dus is nodig om senioren ook in de toekomst op een menswaardige manier thuis te laten wonen’, zegt OCMW-voorzitter Trui Olbrechts (CD&V).

Gezinszorg is een essentiële pijler in de thuiszorg. De verzorgende helpt bij huishoudelijke taken, persoonsverzorging en begeleiding van zorgbehoevende personen.

‘Al in de jaren ’80 koos het OCMW Grimbergen voor een samenwerking met private diensten voor gezinszorg. Door een financiële stimulans te geven aan deze diensten worden jaarlijks 150 à 175 gezinnen in Grimbergen geholpen.

Omdat in de toekomst meer senioren gezinszorg zullen nodig hebben, zal er meer aanbod nodig zijn. ‘Het OCMW wil daarom de diensten voor gezinszorg financieel blijven ondersteunen door hen een beperkte basisbedrag per gepresteerd uur toe te kennen’, vervolgt Olbrechts.

‘Nieuw is dat de diensten voor gezinszorg een bonus zullen krijgen voor het extra uren die zij meer presteerden dan het jaar voordien.’ Verder wil het OCMW ook de senioren die nood hebben aan gezinszorg en over een beperkt inkomen beschikken, ondersteunen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise