Subsidiereglement voor onthaalouders en kinderopvang

Als ondersteuning voor onthaalouders en kinderopvangvoorzieningen, ontwikkelde het stadsbestuur van Ninove een subsidiereglement voor de organisatoren van kinderopvang voor baby’s en peuters. Dit werd op de gemeenteraad van donderdag 11 september 2014 unaniem goedgekeurd.

Kinderopvangplaatsen met een vergunning van Kind en Gezin met drie tot acht kindplaatsen kunnen jaarlijks een locatiepremie van 150 euro krijgen, initiatieven vanaf negen kindplaatsen 250 euro. Daarnaast wordt een anciënniteitsbonus gegeven aan de onthaalouders.

De hoogte van deze premie hangt af van het aantal jaren anciënniteit als onthaalouder. Die varieert van 100 euro voor onthaalouders met minder dan vijf jaar ervaring tot 300 euro voor zij met meer dan 21 jaar anciënniteit.  Met deze premie wil de stad de werkvoorwaarden van de onthaalouders verbeteren en hen motiveren om als onthaalouder aan de slag te blijven.

Onthaalouders en andere kinderopvanginitiatieven die de locatiepremie willen ontvangen moeten aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Zo moeten ze jaarlijks een bepaald aantal uren vorming volgen over de opvangactiviteit, moeten beschikken over een vergunning uitgereikt door Kind en Gezin, minimum één jaar actief zijn en nog werkzaam zijn op het moment van de premieaanvraag.

Om in aanmerking te komen, dient de initiatiefnemer bij het college van burgemeester en schepenen jaarlijks een aanvraag in te dienen via de daartoe bestemde aanvraagformulieren. Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij de dienst sociale zaken van de stad Ninove of te downloaden via www.ninove.be.

Ook de reglementen over de toekenning van de locatiepremie en anciënniteitsbonus kunnen bekomen worden via de website of er kan ook een papieren exemplaar opgevraagd worden bij de dienst sociale zaken van de stad Ninove, Centrumlaan 100.

Voor het kalenderjaar 2013 kan de aanvraag van de locatiepremie uiterlijk op 31 oktober 2014 opgestuurd worden naar de Stad Ninove (Centrumlaan 100). Voor het werkingsjaar 2014 dient de premieaanvraag uiterlijk op 31 maart 2015 in het bezit te zijn van de stad.

Topartikels editie Ninove-Dender