Gelegenheidscafé ‘De Kassei’ officieel geopend

Vorig jaar nodigde de dienst Cultuur van de Stad Ninove de inwoners van Lieferinge uit om te participeren aan het LEADER-project, een Europees programma voor plattelandsontwikkeling.

Deze oproep bleef niet zonder gevolg en in  samenwerking met de Stad en de Stichting Lodewijk de Raet  (nu met de nieuwe roepnaam ‘Kwadraet’), kwam er al snel wat meer dynamiek in de groep.

Adinda Taeleman ( Kwadraet) leidde de eerste vergaderingen, waarop iedereen van het dorp werd uitgenodigd en waar een korte lijst van haalbare projecten werd opgesteld. Eén van de hoofdpunten was het gebrek aan een ontmoetingsruimte in Lieferinge.

Sinds het sluiten van het alom bekende ‘Stalleke’ zoveel jaren terug, was er geen vaste plaats meer waar men eens kon samenkomen. Zo is het idee ontstaan om in het bestaande buurthuis een soort gelegenheidscafé te organiseren.

Dat gebeurt nu al sinds maart van dit jaar en met succes. Vrijwilligers houden het café om de 14 dagen open op vrijdagavond tussen 19.30 en 23.30 uur. Intussen heeft het café ook een naam gekregen. Op de dag van de verkiezingen  konden alle inwoners tussen 0 en 102 jaar hun stem uitbrengen. Er werd gekozen voor ‘De Kassei’.

Voor aanvang van de filmvoorstelling ‘Het varken van Madonna’ op zaterdag 30 augustus, de laatste film in de reeks openluchtcinema 2014, werd gelegenheidscafé De Kassei officieel geopend.

Topartikels editie Ninove-Dender