Gewijzigde verkeerssituatie werken Den Dollar

De voorziene start van fase 4 (N8 Elisabethlaan) op 4 augustus 2014 werd noodgedwongen uitgesteld. Doordat de Raad Van Vergunningsbetwistingen de stedenbouwkundige vergunning heeft vernietigd, dienden de werken stopgezet te worden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Ninove hebben ondertussen beslist om de Brakelsesteenweg (N8) vanuit Brakel richting de Albertlaan (N405), niet van de Leopoldlaan richting de Albertlaan, open te stellen tot het einde van de schorsingsperiode van de aannemer, nl. 11 september.

De uiteindelijke start van fase 4 (Elisabethlaan Q8- Dollar) wordt voorzien op 11 september.(Foto GN)

Topartikels editie Ninove-Dender