Infoavond werken Eichemstraat Appelterre

Om iedereen op de hoogte te stellen van het project ‘aansluiting Eichemstraat – afkoppeling Voordebeek’ dat binnenkort start in Appelterre, houdt Aquafin op maandag 23 juni 2014 om 19.30 uur in zaal Pax, Appelterre-Dorp 13 te Appelterre-Eichem, een infovergadering.

Via dit project zal het afvalwater van 160 inwoners worden opgevangen. Dit vuile water komt nu nog ongezuiverd terecht in de Voordebeek. Na uitvoering van de werken zal het afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Zandbergen.

Voor een beter begrip van de noodzakelijke werken waaronder afkoppelingswerken, vraagt Aquafin de betrokken eigenaars met aandrang aanwezig te zijn op deze infoavond. Hier zal ook een toelichting worden gegeven omtrent de plaatsbeschrijving van hun woning.

Topartikels editie Ninove-Dender