‘Reconversiebeleid Vilvoorde-Machelen op de helling door gestuntel rond Uplace'

De Raad van State vernietigde dinsdag een belangrijk deel van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor strategisch reconversiegebied Vilvoorde-Machelen.

Deze vernietiging heeft bijzonder verstrekkende gevolgen voor de ruimtelijke ontwikkeling en de reconversie van Vilvoorde – Machelen.

De Vlaamse regering stelde dit GRUP in 2012 vast. Hierdoor kwamen een heel aantal projecten in het 250 ha grote strategisch reconversiegebied Vilvoorde-Machelen in een stroomversnelling.

Er leek eindelijk een doorbraak te komen in de opkuis van heel wat onderbenutte, braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen zoals de voormalige Renaultfabrieken en -terreinen.

Een van die projecten was echter ook het gecontesteerde dossier van Uplace.

De vernietiging van het bestemmingsplan katapulteert een aantal projecten opnieuw een aantal jaren terug in de tijd en zorgt voor rechtsonzekerheid voor al wie in dit gebied gelooft en wil investeren.

In volle economische crisis worden investeerders voor de onmogelijkheid geplaatst om te investeren. ‘Een aantal belangrijke projecten, zoals de bouw van een nieuw ziekenhuis achter het station of de nieuwe invulling van de voormalige Renault-fabriek langs de Schaarbeeklei, komen hiermee op losse schroeven te staan’, merkt het stadsbestuur van Vilvoorde op in een mededeling.

‘Ook de verdere ontwikkeling van het Watersiteproject komt in het gedrag door de vernietiging.’

Vilvoorde dringt er bij de Vlaamse overheid dan ook op aan om zo snel mogelijk te zorgen voor rechtszekerheid. ‘Dit keer mét inspraak van de lokale besturen zodat de stad haar ingeslagen pad voor vernieuwing kan verder zetten.’

‘Hoewel dit scenario in de sterren stond geschreven is er voorlopig geen plan B vanuit de Vlaamse overheid. De verantwoordelijkheid van de Vlaamse Regering, en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport in het bijzonder, is verpletterend.’

‘Hopelijk zal dit hele proces niet opnieuw 15 jaar duren.’