Tweede fase werken kruispunt Den Dollar bijna afgerond

De werken van fase twee naderen stilaan hun einde. Alle rioleringen zijn aangelegd, voetpaden, ventwegen en parkeerstroken zijn beklinkerd, plantvakken aangevuld, straatverlichting geplaatst en de weg tussen Outerstraat en Dollar die voortaan enkel voor plaatselijk verkeer zal dienstdoen, is volledig aangelegd.

Momenteel is men het wegtracé aan het uitzetten met paaltjes om vervolgens de boordstenen en watergoten te gieten in beton. Nadien zal het asfalt van de rijweg aangebracht worden.

Het werfgedeelte tussen inrit Carrefour en Gentsestraat wordt voorlopig niet afgewerkt omwille van vervuiling die vastgesteld werd in een oude afgesloten beek die er nog lag.

De laatste week van maart start fase 3 tussen Outerstraat en Q8. De verkeerssituatie blijft behouden tot het einde van fase 3.

Foto’s: Giovanni Neckebroeck

Topartikels editie Ninove-Dender