Laatste fase van werken op Bergensesteenweg (N6) Sint-Pieters-Leeuw

Op de Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw start maandag 24 maart de laatste fase van de werken voor de herinrichting van deze gewestweg.

Er wordt gewerkt aan het kruispunt ter hoogte van Brantano en Retif dat vorig jaar al werd vernieuwd aan de kant van de Makro.

Dit kruispunt, een van de zogenaamde ‚Äėzwarte kruispunten‚Äô, wordt nu verder omgebouwd tot een veilig en conflictloos kruispunt. De werken duren zes weken en worden in de eerste week van mei afgerond.

Vorig jaar legde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) al een nieuwe ovonde aan voor veilige terugkeerbewegingen en ter hoogte van de Makro werd het gevaarlijke kruispunt voor een deel vernieuwd. Tijdens de wintermaanden werd er niet gewerkt maar vanaf 24 maart start de laatste fase van de werken.

Verkeer op één rijstrook per rijrichting

De aannemer werkt op de rijstroken aan de westkant van de Bergensesteenweg (rijrichting Halle).

Ter hoogte van de werfzone wordt het verkeer daarom teruggebracht op één versmalde rijstrook per rijrichting op de weghelft richting Anderlecht.

Ter hoogte van de werken geldt een snelheidsbeperking.

Handelaars in werfzone bereikbaar

Bezoekers voor de bedrijven in de werfzone kunnen vanaf de nieuwe ovonde rechtdoor in de richting van Halle rijden in plaats van de versmalde rijstrook voor het doorgaand verkeer te nemen.

De aannemer zorgt dat de toegang tot de handelszaken maximaal gevrijwaard blijft.

Verkeer vanuit Halle kan terugdraaien aan de ovonde en dan de toegang nemen naar de handelaars. Bezoekers die de bedrijven in de werfzone verlaten, kunnen dit enkel in de richting van Halle.

Wie vanuit de bedrijven in de werfzone richting Brussel wil rijden, moet terugdraaien aan de rotonde met de Lotstraat.

bergensesteenweg sintpietersleeuw